Offshore og supply / Analyse Ticker: DOF DOF dato: 21.11.2022 11.19.26 - 1165 Trådstarter av: Kalkylen

Hvorfor kjøpe DOF aksjer i 2022?

Kan man tjene penger på DOF aksjer i 2022 som investor? La oss analysere. Hoved regel for å kjøpe aksjer er at man kjøper når det er billig og selger når det er oppside. Selv om noe er billig er det også viktig å se på framtidsutsiktene til selskapet.

Her er noen punkter. 1 Står DOF i konkurs fare ? Alle selskap kan gå konkurs av flere grunner. F.eks havari, sykdom eller krig som rammer området, eller at selskapet rett og slett ikke tjener nok penger til å betjene gjeld. Så la oss analysere det. Er det sjans for havari? Nei, DOF har moderne båter som er av relativ nyere dato i forhold til andre båter i samme sektor. Kan Krigen i Ukraina påvirke driften? Nei krigen i Ukraina er ikke i området hvor DOF har driften, om noe har krigen gitt DOF mer abeid.. Er det sjans for sykdom? DOF har tidligere vært preget økonomisk i Brasil på grunn av covid pandemien som herjet i 2 år (dette har gitt DOF en del gjeld), dette er nå over og satureringen på arbeidet og båtene er nå tilbake som normalt. Kan DOF betjene gjelden? Selv om DOF tjener godt er de ikke i stand til å nedbetale gjelden slik den er i dag. Derfor er det inngått en avtale med kreditor på gjelds reduksjon på 5,7 milliarder kroner. Med ny avtale er DOF i stand til å betjene gjelden på nye rater uten problemer. Hvordan gjelden skal betales er fortsatt ikke avgjort og må ha et større flertall fra aksjonærene for implantering. Da tiden gikk ut for DOF med kreditorene i Juni ble det laget et nødforslag hvor man tar nesten hele summen fra aksjer til å nedbetale gjelden (utvanning). Slik det ser ut nå får ikke dette en godkjenning fra flertallet (se rapport 18. sep minioritetsgruppen DOF) . Derfor er nå DOF på standstil slik som tidligere til en implantering er på plass. Mye av grunnen til standstill er at DOF har solide inntekter framover med en backlog på nesten 30 milliarder, implementerings atlernativet er usikkert.  Trekker vi fra driftsutgifter og skatt snakker vi ca. 9 milliarder i overskudd når jobbene er utført fra backlog. Dermed er det ingen fare for konkurs eller utvanning om overskuddet går direkte til å redusere gjelden slik avtalen er gjort med kreditor. DOF kan også kjøpe tilbake Aksjer for å redusere antall aksjer, dette stimulerer kursen direkte og gjøre DOF kursen mindre underpriset. EPS er viktig og er i dag på -1.90 (Earnings per share).

Det betyr at kjøper du aksjer i dag som fortsatt er billig og underpriset er det solid sjans for at du i framtiden vil sitte med solid gevinst selv om en refinansieringen har skjedde i mellomtiden. (en aksje er ikke tapt før den er solgt for lavere enn du kjøpte den for). Ingen bedrifter ønsker lav EPS eller utvanning, det skjer kun når det ikke finnes andre muligheter. DOF vil mest sannsynlig gå på standstillavtale ut året, og kursen vil sakte men sikkert øke jo lenger tiden går( dette har vi sett av erfaring) Så hvis du er langtids investor er DOF et godt kjøp, også hvis du er kortids investor. DOF har flere ganger kommet på topp 10 listen som aksjevinner rett og slett pågrunn av en solid ordrebok som nå er på nesten 30 milliarder. Det er viktig å regne intekt / gjeld / utgifter i prosent når vi snakker om et så stort selvskap som DOF ASA, DOF har en stor flåte på over 60 båter, i både Subsea, AHTS og PSV. Nesten alle båtenr er på oppdrag og det blir solid saturering på båtene i 2023 (som starter i Q4 2022). Så kort oppsummert. Gjeld må ses i prosent, og det er dermed ingen direkte fare for investor tap så lenge man holder på aksjene smart. Utvanning skjer værtfall ikke dette året, og neste år blir det mye penger i kassen for DOF ASA til å redusere gjeld med. Anbefaler å analysere selv, ikke stol på hva som blir skrevet her eller hva jounralister skriver på f.eks E24, de er journalister og ikke aksje ekspert eller eksperter i spesielle TICKERe.

Du må være pålogget for å lese innlegg. Logg inn her Register deg
Jeg samtykker at denne websiden kan lagre informasjon i cookie. Websiden lagrer data på sikkermåte etter GDPR standard.